Facken hade varslat om blockadåtgärder från och med torsdagen den 12 oktober och om strejk från den 17 oktober.

Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober.

Medlare i konflikten har varit Malte Eriksson och Olle Hammarström.