Arbetsgivarparten accepterade hemställan.

Medlarna Anders Lindström och Jan Sjölin överväger nu hur man ska gå vidare.