– De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

– Förhoppningsvis har medlingen ändå bidragit till att skapa en större klarhet hos parterna om vilka förutsättningarna är för att hitta en lösning på konflikten.