Seko har varslat om strejk som utvidgas i tre steg och om övertids- och mertidsblockad. Stridsåtgärderna inleds den 12 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Gunilla Runnquist är bland annat tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.