Seko har varslat om strejk och blockad mot övertid, mertid och nyanställning. Stridsåtgärderna inleds den 18 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Kurt Eriksson är bland annat tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Inger Örtendahl är bland annat tidigare ordförande för Vårdförbundet och för TCO.