Fastighets och Seko har varslat om strejk vid 20 arbetsplatser från den 8 juni om ingen överenskommelse nåtts innan dess.

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Göran Gräslund är tidigare bland annat generaldirektör på Datainspektionen.