Fastighets har varslat om strejk vid sex företag och arbetsplatser från den 12 maj och om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud om inhyrning av personal på hela avtalsområdet från samma datum om en lösning inte nåtts innan dess.

Erland Olauson är opartisk ordförande inom Industriavtalet och tidigare avtalssekreterare i LO.

Anders Lindström är tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Katarina Novàk är tidigare bland annat vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.