De båda medlar sedan tidigare också mellan samma parter i förhandlingarna för spårtrafiken.

Seko har varslat om strejk och blockad mot övertid, nyanställning och inhyrning. Stridsåtgärderna inleds den 17 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Gunilla Runnquist är bland annat tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.