HRF har varslat om strejk från den 19 april vid 19 arbetsplatser i sex städer om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör vid Medlingsinstitutet.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.