Kommunal har varslat om nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning av personal på hela avtalsområdet från den 8 september om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Jan Sjölin är bland annat tidigare avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet.