Medlingen sker efter gemensam begäran från parterna och inga stridsåtgärder är varslade.

Katarina Novàk är tidigare bland annat vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Anders Hammarbäck är tidigare förhandlingschef för fackförbundet Vision.