Fastighets har varslat om strejk vid sju företag och om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal på hela avtalets tillämpningsområde från den 8 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Erland Olauson är opartisk ordförande inom Industriavtalet och tidigare avtalssekreterare i LO.

Anders Lindström är tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet.