– Det är bra att parterna med de opartiska ordförandenas hjälp har kommit fram till ett avtal som kommer att bli normerande för fortsättningen av avtalsrörelsen, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Under år 2017 ska cirka 470 kollektivavtal förhandlas.

– Även om det därmed finns flera möjliga konfliktytor hoppas hon på att parterna i årets avtalsrörelse, liksom i förra årets, visar den ansvarsfullhet som den svenska modellen ytterst bygger på.