Parterna hade gemensam begärt om medling och avtalet träffades utan varsel om stridsåtgärder.

Medlare i förhandlingen var Katarina Novàk och Anders Hammarbäck.