– Det skulle kräva parternas medverkan. Det råder delade meningar om uppdelningen och när det också finns ett motstånd vore det olämpligt om Medlingsinstitutet ändå skulle genomdriva en sådan förändring, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.