Fastighets hade varslat om strejk i förhandlingarna för fastighetsskötare i kommunala bolag från den 1 juni. Varslet dras nu tillbaka. Avtalet är preliminärt tills det fastställs av Pactas styrelse.

Medlare i förhandlingarna var Gunilla Runnquist och Malte Eriksson.