Avtalet gäller i 35 månader. Seko hade varslat om strejk från den 18 maj, men har nu dragit tillbaka sitt varsel.

Medlare i förhandlingen var Kurt Eriksson och Inger Örtendahl.