Kommunal hade varslat om blockad mot nyanställningar och inhyrning av personal från den 8 september.

Medlare i förhandlingarna var Claes Stråth och Jan Sjölin.