Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober.

Facket hade varslat om strejk från och med fredagen den 20 oktober om ingen lösning nåtts innan dess.

Medlare i förhandlingarna har varit Anders Hammarbäck och Jan Sjölin.