Medlarnas hemställan, som båda parter sagt ja till, innebär ett nytt treårigt avtal från 1 april 2017 till 31 mars 2020. Löneökningarna blir 580 kronor/600 kronor/600 kronor från 1 april under de tre åren. Avtalsvärdet beräknas till 6,5 procent.

Medlare i konflikten var Erland Olauson och Anders Lindström.

Fastighets hade varslat om strejk från måndagsmorgonen, men stridsåtgärderna är nu alltså avblåsta