Nyhetsarkiv: dec 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Kaffelabbet tecknar avtal

Avtal

Livsmedelsarbetarförbundet återkallar sitt varsel om stridsåtgärder mot Kaffelabbet i Göteborg sedan företaget har tecknat avtal.

Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Löner

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april–oktober visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.