Nyhetsarkiv: jun 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med april 2017

Löner

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,9 procent i april 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad.

Presskonferens om löner och löneskillnad

Löner

Pressmeddelande

Den 20 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken".

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Löner

Pressmeddelande

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken?" Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,0 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.