Nyhetsarkiv: May 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Medlare utsedda i måleriförhandlingar

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen å andra sidan om ett nytt måleriavtal.

Medlare utsedda i telekomförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Inger Örtendahl att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega IT&Telekomföretagen å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet telekom.

Medlare utsedda i järnvägsförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet järnvägsinfrastruktur.

Medlare utsedda i tvist om spårtrafikavtal

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt spårtrafikavtal.

Medlare utsedda i ny fastighetsförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson, Anders Lindström och Katarina Novàk att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Specialservice.

Tågkonflikt avvärjd

Avtal

Seko och Almega har tecknat ett nytt avtal för branschen spårtrafik. Därmed dras varslet om stridsåtgärder tillbaka.