Nyhetsarkiv: May 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutveckling till och med mars 2017

Löner

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,4 procent i mars 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad.

Medlare utsedda i städförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Göran Gräslund att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Seko å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för branschen städentreprenad.

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Målarnas strejk avblåst – avtal klart

Avtal

Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet tecknade på lördagen ett nytt treårigt avtal och varslen om stridsåtgärder från båda parter dras därmed tillbaka.

Avtal tecknat för Sector Alarm

Avtal

Svenska Elektrikerförbundet och Sector Alarm har tecknat ett nytt kollektivavtal. Varslet om strejk dras därmed tillbaka.

Kabinavtal klart

Avtal

Ett avtal för de kabinanställda har tecknats mellan Svenska Flygbranschen och Unionen.

Avtal klart för telekomsektorn

Avtal

Sent på onsdagskvällen tecknade Seko och IT&Telekomföretagen inom Almega ett avtal för telekomsektorn. Sekos varsel om stridsåtgärder dras därmed tillbaka.

Nytt järnvägsavtal

Avtal

Seko och Almega tecknade natten till tisdagen ett nytt avtal för branschen järnvägsinfrastruktur. Varslet om strejk dras därmed tillbaka.

Medlare utsedda i flygförhandling

Medling

Övrigt

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Katarina Novàk och Anders Hammarbäck att medla i förhandlingarna mellan Unionen och Svenska Flygbranschen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kabinanställda.