Nyhetsarkiv: apr 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med februari 2017

Löner

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger på bearbetningar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första två månader beräknas till 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,1 procent. Siffrorna är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv efter 12 månader.

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Fastighet.

Hotellstrejken avblåst

Medling

Pressmeddelande

Hotell- och restaurangfacket och Visita har förhandlat fram ett nytt avtal för cirka 100 000 anställda i besöksnäringen. Därmed dras varslet om stridsåtgärder tillbaka.

Medlare utsedda i larmförhandling

Medling

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Bengt Huldt att medla i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för Sector Alarm.