Nyhetsarkiv: feb 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneökningar för år 2016

Löner

Pressmeddelande

Preliminära mätningar under år 2016 visar på löneökningar för den svenska ekonomin som helhet på i genomsnitt 2,3 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Ingen ny uppdelning av den officiella lönestatistiken

Övrigt

LO har i en skrivelse begärt att lönestatistiken i offentlig sektor delas upp så att den redovisar arbetare och tjänstemän separat. Efter att ha utrett förutsättningarna för detta har Medlingsinstitutet kommit fram till att det inte kommer att göras en sådan uppdelning i den officiella lönestatistiken.

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016

Övrigt

Pressmeddelande

År 2016 var ett stort avtalsår. Arbetsmarknadens parter träffade 498 avtal som omfattade cirka 2,7 miljoner löntagare. Det lades varsel om stridsåtgärder i samband med 25 avtalsförhandlingar och 10 079 arbetsdagar gick förlorade på grund av att varsel utlöstes. I knappt hälften av tvisterna lades sympativarsel. Det framgår av Medlingsinstitutets årsrapport för år 2016.