Nyhetsarkiv: 2017

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Kaffelabbet tecknar avtal

Avtal

Livsmedelsarbetarförbundet återkallar sitt varsel om stridsåtgärder mot Kaffelabbet i Göteborg sedan företaget har tecknat avtal.

Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Löner

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april–oktober visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.

Löneutvecklingen till och med september 2017

Löner

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i september, jämfört med samma månad i fjol.

Skärgårdskonflikten löst

Avtal

Seko och Almega Tjänsteföretagen har tecknat ett nytt avtal för anställda i skärgårdstrafiken. De pågående stridsåtgärderna avbryts därmed.

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Övrigt

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet skärgårdstrafik.

Avtal klart för kasinon

Avtal

Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden har tecknat ett nytt kollektivavtal för spelbranschen. Facket drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

Medlare utsedda i spelförhandlingar

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.

Nytt avtal för Samhall

Avtal

Sju LO-fack och Almega Tjänsteförbund har tecknat ett nytt avtal för anställda på Samhall. Facken drar därmed tillbaka sina varsel om stridsåtgärder.

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Medling

Pressmeddelande

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Olle Hammarström att medla mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda på Samhall.

Enskildas villkor vanligaste varselorsaken vid gällande kollektivavtal

Övrigt

Pressmeddelande

Den vanligaste orsaken till att kollektivavtalsbundna arbetsgivare drabbas av varsel om stridsåtgärder är missnöje med enskilda medlemmars villkor, oftast gäller missnöjet lön. Det visar en kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.