Vid medling i förbundsförhandlingar utses medlare för varje förhandling. För lokala medlingar finns fyra fasta medlare med ansvar för var sitt geografiskt område.

Medling i förbundsförhandlingar 2020

ParterVarsel/ Avtal klartStridsåtgärderMedlare
Byggföretagen/ Svenska Byggnadsarbetare-
förbundet
2020-06-24 (medling efter parternas samtycke)/
2020-07-01
Jan Sjölin
Svensk Handel/Handels-
anställdas förbund
2020-11-04/
2020-11-12
Gunilla Runnquist
Robert Schön
Visita/Hotell- och restaurangfacket2020-11-06/
2020-11-16
Claes Stråth
Anders Hammarbäck
Byggföretagen/ Svenska Byggnadsarbetare-
förbundet
2020-11-18Jan Sjölin
Anders Norberg
Ronny Wenngren
Måleriföretagen/ Svenska Målareförbundet2020-11-20/
2020-11-26
Kurt Eriksson
Åsa Kjellberg Kahn
Svensk Handel/ Hotell-och restaurangfacket2020-12-02Gunilla Runnquist
Anders Hammarbäck
Sverker Rudeberg

Medling i lokala tvister 2020

FackArbetsgivareMedlareAvslutat
Svenska ElektrikerförbundetSvea Renewable
Solar AB
Kurt Eriksson
2020-02-17
2020-02-20
IF MetallVincent Schafflers
Husbil och Husvagn AB
Karl Glimnell
2020-06-05
2020-06-18
Stockholms LS av SACEase Joy and Glory ABKurt Eriksson
2020-08-11
2020-08-19
Svenska ElektrikerförbundetHometec Security GbgKarl Glimnell
2020-08-24
2020-09-23
LivsmedelsarbetareförbundetIMSL, VästervikRalf Larsson
2020-10-22
2020-10-30
LivsmedelsarbetareförbundetBageri Ritorno, StockholmKurt Eriksson
2020-11-26