Under år 2020 har hittills inga medlingar i förbundsförhandlingar genomförts. 2019 genomfördes medling i tre förbundsförhandlingar.

Medling i förbundsförhandlingar 2019

ParterVarsel/ Avtal klartStridsåtgärderMedlare
Sveriges Hamnar/
Hamnarbetar-förbundet
2019-01-14
/2019-03-05
Strejk, blockad, lockoutJan-Peter Duker,
Gunilla Runnquist,
Anders Lindström
Svenska Flygbranschen/ Svensk Pilotförening2019-04-02/
2019-05-02
StrejkJan Sjölin,
Gunilla Runnquist,
Stefan Hult
SKL, Sobona/ Vårdförbundet*-/2019-05-06Gunilla Runnquist
Göran Gräslund

*Inte Medlingsinstitutets medling.

Medling i lokala tvister 2020

FackArbetsgivareMedlareAvslutat
Svenska ElektrikerförbundetSvea Renewable Solar ABKurt Eriksson
2020-02-17
2020-02-20