Den svenska arbetsmarknaden är fredlig, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Men varsel och stridsåtgärder som strejk och lockout förekommer, i synnerhet under år med stora avtalsrörelser.

Förlorade arbetsdagar på grund av arbetsmarknadskonflikter 2010-2019.

Länkar

Varsel, medlingar och stridsåtgärder 2020

Statistik över förlorade arbetsdagar på grund av konflikt sedan 1965

Jämförelse av konfliktdagar i de nordiska länderna