Den svenska arbetsmarknaden är fredlig, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Men varsel och stridsåtgärder som strejk och lockout förekommer, i synnerhet under år med stora avtalsrörelser.

Länkar

Varsel, medlingar och stridsåtgärder 2019

Statistik över förlorade arbetsdagar på grund av konflikt sedan 1965

Jämförelse av konfliktdagar i de nordiska länderna