Direktlänkar till uppdaterad statistik

Genomsnittlig grund- och månadslön efter sektor och kön (SCB)

Genomsnittlig grund- och månadslön efter näringsgren och kön (SCB)

Genomsnittlig grund- och månadslön efter yrke och kön (SCB)

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor och kön (SCB)

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke (SCB)

Labour Cost Index, hela ekonomin (Eurostat)

Labour Cost Index, näringslivet (Eurostat)

Labour Cost Index, industri (Eurostat)

Allmänna länkar

SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Eurostats arbetsmarknadsstatistik

Eurostats statistik om levnadsförhållanden

ILO:s arbetsmarknadsstatistik

OECD:s arbetsmarknadsstatistik

Nordiska statistikkällor