Reallönens utveckling

Reallönens utveckling sedan 1998 beskrivs i det här diagrammet.

Reallönens utveckling till och med oktober 2021 beräknad utifrån KPIF.

Löner, inflation och reallön under 2021

I den här tabellen visas utvecklingen i procent jämfört med motsvarande månad ett år tillbaka.

Nominell timlönKonsumentprisindex (KPIF)Reallön (KPIF)
Januari2,41,70,7
Februari2,71,51,2
Mars2,51,90,6
April3,02,50,5
Maj3,02,10,9
Juni3,01,61,4
Juli3,01,71,3
Augusti2,82,40,5
September2,92,80,0
Oktober2,93,1-0,2

Löner, inflation och reallön i genomsnitt

I den här tabellen visas den procentuella utvecklingen uttryckt som ett genomsnitt.

Nominell timlönKonsumentprisindex (KPIF)Reallön (KPIF)
1980-19897,88,2-0,3
1990-19994,63,70,9
2000-20093,61,81,8
2010-20192,61,41,2
20202,10,51,6
2021 (jan-okt)2,82,10,7

Ytterligare material om reallönens utveckling

Tidigare data med månadsutfall och historiska data över reallönens utveckling från 1960 och framåt.

Beskrivning av den svenska lönebildningen och reallöneutvecklingen.

Mått på prisutveckling

Det konsumentprisindex som används här för att beräkna reallöneutvecklingen är KPIF, som är ett mått på den underliggande konsumentprisutvecklingen. Riksbanken meddelade under 2017 att man övergår från konsumentprisindex (KPI) till KPIF som den formella målvariabeln för inflationen. Nackdelen med KPI är att måttet varierar mer över en konjunkturcykel eftersom det påverkas direkt, via hushållens boendekostnader, av riksbankens egna ränteförändringar. Till skillnad från KPI påverkas inte KPIF av förändringar av boräntorna via reporäntan, eftersom KPIF beräknas med fast bostadsränta. Skillnaderna mellan KPI och KPIF kan vara betydande enskilda år om Riksbanken gör stora justeringar av räntan.

Porträtt på Petter Hällberg

Nationalekonom

Petter Hällberg

Fråga mig om reallöneutvecklingen

Telefon: 08-545 292 45
Mobil: 070-272 26 40