Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper.

Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Tre arbetskollegor står i trapphus och diskuterar något på en dator.  Foto: Bildbyrån Scandinav

Genomsnittslöner i Sverige 2019

SektorKvinnorMänTotaltSkillnad
mellan könen
i procent
Samtliga33 50037 20035 3009,9
Privat sektor33 80037 30035 9009,4
Arbetare27 10030 00029 0009,7
Tjänstemän39 50046 70043 50015,5
Offentlig sektor33 10036 50034 0009,3
Kommuner31 20032 00031 4002,4
Regioner36 40044 80038 30018,8
Staten37 70040 20039 40038 9006,3

Sök lönestatistik för olika yrken hos SCB

Länk till lönestrukturstatistiken hos SCB

Utvalda statistiklänkar hos Medlingsinstitutet

Skillnad i lön och inkomst

När man diskuterar hur mycket kvinnor och män tjänar uppstår ofta en sammanblandning mellan lön och inkomst. Läs mer om begreppen här.

Presentation av rapporten om löneskillnad mellan kvinnor och män på Youtube.

Mer om statistiken

Lönestrukturstatistiken följer indelningen i Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, som är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.  Yrken grupperas i fyra nivåer där den första innehåller 10 yrkesområden och den fjärde och mest finfördelade innehåller 429 yrken. Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå.  I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020.

Mer om lön och löneskillnad

Löneskillnaden år 2019