Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper.

Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Foto: Eva Söderberg/Mostphotos

Löner i Sverige 2019

SektorGenomsnittslönMedianlön
Samtliga35 30031 700
Privat sektor35 90031 900
Arbetare29 00028 400
Tjänstemän43 50039 000
Offentlig sektor34 00031 400
Kommuner31 40030 000
Regioner38 30033 900
Staten38 90036 000

Så fördelar sig lönerna

I diagrammet ser man hur lönerna fördelar sig över alla anställda med genomsnittslönen och medianlönen markerade. Den vanligaste månadslönen år 2019 var 30 000 kronor. Löner över 80 000 kronor har samlats i stapeln för 80 000 av diagramteknisk skäl.

Lönefördelning 2019

Lönefördelningen år 2019.

Lönespridning

Den tiondel av svenskarna som har högst lön har minst dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst lön. Det kan man se om man studerar lönespridningen. I ett internationellt sammanhang har Sverige en låg lönespridning. Läs mer om lönespridning

Statistiklänkar

Sök lönestatistik för olika yrken hos SCB

Länk till lönestrukturstatistiken hos SCB

Utvalda statistiklänkar hos Medlingsinstitutet

Skillnad i lön och inkomst

Det är lätt att blanda ihop begreppen lön och inkomst. Läs mer om begreppen här.

Mer om statistiken

Lönestrukturstatistiken följer indelningen i Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, som är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.  Yrken grupperas i fyra nivåer där den första innehåller 10 yrkesområden och den fjärde och mest finfördelade innehåller 429 yrken. Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå.  I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020.

Löneskillnad mellan kvinnor och män

Lönestrukturstatistiken används av Medlingsinstitutet också för att analysera kvinnors och mäns löner. Läs mer om löneskillnaden

I en årlig rapport beskriver Medlingsinstitutet närmare löneskillnaden mellan kvinnor och män. Rapporterna innehåller också en fördjupningsdel.

Ladda ned rapporten

Porträtt på John Ekberg

Statistikansvarig

John Ekberg

Fråga mig om lönestatistik

Telefon: 08-545 292 42
Mobil: 070-751 74 53