Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper.

Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Tre arbetskollegor står i trapphus och diskuterar något på en dator.  Foto: Bildbyrån Scandinav

Genomsnittslöner i Sverige 2018

SektorKvinnorMänTotaltSkillnad
mellan könen
i procent
Samtliga32 60036 50034 60010,7
Privat sektor33 00036 70035 20010,2
Arbetare26 60029 60028 60010,1
Tjänstemän38 60046 40042 90016,7
Offentlig sektor32 20035 80033 2009,9
Kommuner30 30031 20030 5002,8
Regioner35 50044 40037 40020,0
Staten36 80039 40038 0006,5

Sök lönestatistik för olika yrken hos SCB

Länk till lönestrukturstatistiken hos SCB

Utvalda statistiklänkar hos Medlingsinstitutet

Mer om statistiken

Lönestrukturstatistiken följer indelningen i Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, som är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.  Yrken grupperas i fyra nivåer där den första innehåller 10 yrkesområden och den fjärde och mest finfördelade innehåller 429 yrken. Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå.  I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020.

Mer om lön och löneskillnad

Löneskillnaden år 2018