Foto: Marie Linnér/Scandinav

Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män gäller statistiken för 2019.

Följ länken till rapporten

Skillnad mellan sektorerna

Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Det bidrar också till att löneskillnaden är olika stor i olika sektorer. Störst är den i regionerna och minst i kommunerna.

Genomsnittslöner 2019

SektorKvinnorMänSamtligaSkillnad
i procent
Totalt 33 500 37 200 35 300 9,9
Privat sektor 33 800 37 300 35 900 9,4
Arbetare 27 100 30 000 29 000 9,7
Tjänstemän 39 500 46 700 43 500 15,5
Offentlig sektor 33 100 36 500 34 000 9,3
Kommuner 31 200 32 000 31 400 2,4
Regioner 36 400 44 800 38 300 18,8
Staten 37 700 40 200 38 900 6,3

Löneskillnaden minskar

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar. År 2019 var kvinnors lön i genomsnitt 90,1 procent av mäns. Sedan år 2005 har kvinnors löner ökat med i genomsnitt 3,7 procent per år. Motsvarande ökning för männen är 2,9 procent.

Utveckling av löneskillnaden

Utveckling av löneskillnaden mellan kvinnor och män från 2005 till 2019. Från 16,3 procent till 9,9 procent.

I ett så kallat bubbeldiagram kan man se hur kvinnor och män fördelar sig på olika yrken. Cirklarnas storlek visar hur många som arbetar i yrket och läget i förhållande till 100-procentslinjen visar hur stor löneskillnaden är. Cirklar under linjen visar att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män i yrket och tvärt om.

I diagrammet ovan finns några exempel på yrken. För att utforska diagrammet närmare finns det ett interaktivt diagram som också visar läget olika år. Följ länken för att se det interaktiva diagrammet.

Oförklarad löneskillnad

Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen. Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,2 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken. Det är emellertid inte ett mått på diskriminering utan en skillnad som är oförklarad i statistisk mening.

Mer om löneskillnaden finns på Youtube

I ett inslag på Youtube presenterar John Ekberg statistiken för år 2019, vilket är de senaste siffrorna.

Skillnad mellan lön och inkomst

Medlingsinstitutet analyserar löner och löneskillnader. Det ska inte förväxlas med inkomstskillnader.

I ett faktablad förklarar vi skillnaden mellan lön och inkomst och hur löneskillnaden mellan kvinnor och män varierar beroende på vilket mått man använder.

Porträtt på John Ekberg

Statistikansvarig

John Ekberg

Fråga mig om statistiken om löneskillnader

Telefon: 08-545 292 42
Mobil: 070-751 74 53