Kvinnors löner har under lång tid närmat sig männens. Under pandemin har dock utvecklingen avstannat. Det är fortfarande oklart om det är ett trendbrott eller en tillfällig utveckling och vad som är de underliggande förklaringarna till förändringen. Bland privatanställda arbetare, som drabbades hårdast av pandemikrisen, sker den största tillbakagången. Frågan är vad arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, kan göra för att minska löneskillnaden?

Medlingsinstitutet redovisar de senaste siffrorna om löneskillnaden mellan kvinnor och män och en panel reflekterar över orsaker, utveckling och framtid. Dessutom tittar vi närmare på hur löneskillnaden mellan kvinnor och män i chefsyrken har utvecklats.

Medverkande:

John Ekberg, statistikansvarig Medlingsinstitutet

Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Susanna Gideonsson, förbundsordförande LO

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Moderator: Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Hästgatan 13, Visby

Hästgatan 13
Visby,
+ Google Map