Årets rapport innehåller även en analys av inkomstskillnaden mellan könen.