Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

March 2020

April 2020

Löneutvecklingen till och med februari 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

May 2020

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

June 2020

Statistiksamråd

Postmuseum, Lilla Nygatan 6
Stockholm, Sverige

Möte för inbjudna användare av Medlingsinstitutets statistik.

Löneutvecklingen till och med april 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

July 2020

Medlingsinstitutet i Almedalen

Nowas trädgård, Kronstallgränd, Kronstallgränd 4
Visby, Sverige

I seminariet "Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män" djupdyker vi i statistiken.