Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

Augusti 2021

Löneutvecklingen till och med juni 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. I juli publiceras inte statistik på webbplatsen.

September 2021

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Oktober 2021