Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

Februari 2020

Presentation av årsrapporten

Folkets Hus, Stockhom, Barnhusgatan 12-14
Stockholm, Sverige

Konferens för arbetsmarknadens parter om årsrapporten för år 2019.

December 2019

Löneutvecklingen till och med oktober

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.