Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

November 2021

Löneutvecklingen till och med september 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

December 2021

Statistiksamråd

Clarion Hotel, Skanstull, Ringvägen 98
Stockholm, 10460 Sverige

Två gånger per år samlar Medlingsinstitutet inbjudna användare av den officiella lönestatistiken för en diskussion om statistiknyheter

Löneutvecklingen till och med oktober 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.