Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

Juni 2021

Rapport om löneskillnad

Årets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras på vår Youtubekanal och med ett pressmeddelande.

Statistiksamråd

Två gånger per år samlar Medlingsinstitutet inbjudna användare av den officiella lönestatistiken för en diskussion om statistiknyheter

Löneutvecklingen till och med april 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Augusti 2021

Löneutvecklingen till och med juni 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

September 2021

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.