Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

Maj 2020

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Juni 2020

Rapport om löneskillnad

Årets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män presenteras på vår Youtubekanal och med ett pressmeddelande.

Löneutvecklingen till och med april 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Juli 2020

Medlingsinstitutet i Almedalen

Nowas trädgård, Kronstallgränd, Kronstallgränd 4
Visby, Sverige

Seminariet "Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män" är - liksom hela Almedalsveckan -inställt i år.