Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

September 2020

Löneutvecklingen till och med juli 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Oktober 2020

Webbinarium om samhällsekonomi

Medlingsinstitutets årliga konferens om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen ersätts i år av ett webbinarium.