Kalendarium

Här finns detaljer om Medlingsinstitutets kommande publiceringar, konferenser med mera. Konferenser och seminarier är inte öppna för allmänheten utan kräver en särskild inbjudan. Det går inte att anmäla sig från kalendariet.

Januari 2020

Löneutvecklingen till och med november 2019

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Februari 2020

Presentation av årsrapporten

Folkets Hus, Stockhom, Barnhusgatan 12-14
Stockholm, Sverige

Konferens för arbetsmarknadens parter om årsrapporten för år 2019.

Löneutvecklingen till och med december 2019

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Mars 2020

April 2020

Löneutvecklingen till och med februari 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Maj 2020

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.

Juni 2020

Statistiksamråd

Möte för inbjudna användare av Medlingsinstitutets statistik.

Löneutvecklingen till och med april 2020

Konjunkturlönestatistiken publiceras på Medlingsinstitutets webbplats månadsvis, tio gånger om året. Statistiken finns på webbplatsen klockan 9:30 på publiceringsdagen.