Arbetsgivaren ska systematiskt arbeta för att minska riskerna för ohälsa och olyckor, bland annat genom anpassning av arbetsförhållandena.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor och utfärdar en rad detaljerade förordningar om arbete i olika miljöer och med olika ämnen. Arbetsmiljöverket är också den myndighet som ska se till att alla följer lagen.

På arbetsplatser med minst fem anställda ska ett skyddsombud utses. Skyddsombudet ska se till att arbetsmiljön är säker och får i värsta fall stoppa arbetet om det finns en allvarlig fara för liv eller hälsa.

Den som bryter mot arbetsmiljölagen kan i vissa fall dömas till böter eller fängelse.

Länk till Arbetsmiljölagen