I Excelfilen nedan finns alla kollektivavtal med uppgift om vilka parter som tecknat dem och avtalens giltighetstid. I filens tre flikar är avtalen sorterade på tre sätt: efter arbetsgivarorganisation, efter facklig organisation och efter utlöpningsdatum.

Mer information om den pågående avtalsrörelsen

Porträttt på Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Christian Kjellström

Fråga mig om kollektivavtal

Telefon: 08-545 292 46
Mobil: 076-037 32 83