I filen nedan finns alla kollektivavtal som löper ut år 2020 och 2021 med uppgift om vilka parter som tecknat dem och avtalens giltighetstid.

Mer information om den pågående avtalsrörelsen

Porträttt på Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Christian Kjellström

Fråga mig om kollektivavtal

Telefon: 08-545 292 46
Mobil: 076-037 32 83