Korttidsarbete (kallas även korttidspermittering) hanteras av Tillväxtverket. För att stöd från staten ska utgå krävs stöd för korttidsarbete i både centralt och lokalt kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidsarbete.

Foto: Bildbyrån Scandinav

Redan samma dag som möjligheten öppnades tecknades det första kollektivavtalet om korttidspermittering. Det var Visita och Hotell- och restaurangfacket som gick först.

Nedan finns en länk till en förteckning över de parter som på olika nivåer tecknat kollektivavtal som öppnar för korttidsarbete.

Genom att parter på olika nivåer tecknat sådana avtal omfattas 90 procent av de anställda i privat sektor med kollektivavtal av möjligheten till korttidsarbete.  Av de 666 kollektivavtal om löner och allmänna villkor som finns i den privata sektorn omfattas 558 av den möjligheten. Det innebär att mer än 2 miljoner anställda har arbetsgivare som omfattas av avtal som öppnar för korttidsarbete.

I april var nästan hälften av de anställda i kultursektorn sysselsatta i korttidsarbete.

Andel anställda i olika branscher som korttidsarbetade 16 mars till 11 maj 2020. Källa:Tillväxtverket

Mer information om korttidsarbete

Det finns olika system för korttidsarbete. Ett statligt stöd för korttidsarbete vid en synnerligen djup lågkonjunktur infördes 2014. Under våren 2020 kompletterades detta stöd med möjligheter att få stöd vid ekonomiska svårigheter i det enskilda företaget, oavsett det allmänna konjunkturläget, bland annat  mot bakgrund av konsekvenserna av corona-viruset. Läs mer om korttidsarbete här

På Tillväxtverkets webbplats finns mer information om korttidsarbete. Länk till Tillväxtverket