Korttidsarbete (kallas även korttidspermittering) hanteras av Tillväxtverket. För att stöd från staten ska utgå krävs stöd för korttidsarbete i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidsarbete.

Foto: Bildbyrån Scandinav

Redan samma dag som möjligheten öppnades tecknades det första kollektivavtalet om korttidspermittering. Det var Visita och Hotell- och restaurangfacket som gick först.

Nedan finns en länk till en förteckning över de parter som på olika nivåer tecknat kollektivavtal som öppnar för korttidsarbete.

Genom att parter på olika nivåer tecknat sådana avtal omfattas 85 procent av de anställda i privat sektor med kollektivavtal av möjligheten till korttidsarbete.  Av de 666 kollektivavtal om löner och allmänna villkor som finns i den privata sektorn omfattas 427 av den möjligheten. Det innebär att cirka 1,9 miljoner anställda har arbetsgivare som omfattas av avtal som öppnar för korttidsarbete.

Tillväxtverket tillförs 2,42 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten för år 2020 för att finansiera stödet för korttidsarbete, därefter bedöms utgifterna uppgå till 350 miljoner kronor årligen.

På Tillväxtverkets webbplats finns mer information om korttidsarbete. Länk till Tillväxtverket