Ett fackförbund som inte är part i en tvist kan med sympatiåtgärder stödja en annan facklig part i dess konflikt.

Förutsättningen för en sympatistrejk (eller annan sympatiåtgärd) är att den stridsåtgärd som sympatistrejken stödjer är tillåten.