I webbinariet presenterar Medlingsinstitutet rapporter om pandemins följder för lönebildningen och om korttidsarbete. Medverkar gör också Konjunkturinstitutet med sin senaste rapport om lönebildning liksom vice riksbankschefen Henry Ohlsson .