På grund av den uppskjutna avtalsrörelsen år 2020 presenteras årsrapporten “Avtalsrörelsen och lönebildningen 2020” något senare än vanligt.

Som vanligt ger den en bild av avtalsrörelsen, medlingar och stridsåtgärder, ekonomisk utveckling och mycket mer under ett ovanligt händelserikt år.