Medlingsinstitutets årliga konferens där årsrapporten presenteras delas den här gången på grund av den uppskjutna avtalsrörelsen upp i två presentationer där detta är den första.

Vi presenterar en preliminär genomgång av det gångna året och återkommer med den sedvanliga årsrapporten i april.

Länk till den streamade webbkonferensen