Medlingsinstitutet bjuder vår och höst in till samråd med arbets­marknadens parter och övriga statistikintressenter. Regelbundna samråd är en viktig del
i Medlingsinstitutets roll som ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.

Den 16 juni presenterar Medlingsinstitutet lönestrukturstatistiken för hela arbetsmarknaden 2019. Som en fördjupad analys publicerar vi samtidigt rapporten ”Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019?”

Postmuseum

Lilla Nygatan 6
Stockholm, Sverige
+ Google Map