På grund av pandemin hålls statistiksamrådet på Teams. En länk kommer i ett separat mejl till anmälda deltagare.