I webbkonferensen medverkar förutom Medlingsinstitutet också Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Industrins ekonomiska råd.

En länk till Youtube läggs upp här närmare konferensen.