Rapporten utgår från lönestrukturstatistiken för år 2019 och innehåller förutom en beskrivning av löneskillnaden mellan könen också en fördjupningsdel.