Rapporten utgår från lönestrukturstatistiken för år 2020 och innehåller förutom en beskrivning av löneskillnaden mellan könen också en fördjupningsdel om pandemins effekter på arbetsmarknadens struktur.