Statistiken för juni månad publiceras på webbplatsen klockan 9:30.

Statistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella statistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Den revideras sedan när ny information kommer och blir definitiv ett år efter mättillfället.