Konjunkturlönestatistiken visar löneutvecklingen sektorvis.

Statistiken publiceras månadsvis, tio gånger om året.

Detaljer

Datum:
30 September 2019,

Medverkande

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets webbplats