Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin uppdelad på sektor presenteras. Den utgör grunden för rapporten om löneskillnader.

Lokal presenteras senare.