Beräkningarna i rapporten bygger på lönestrukturstatistiken som blir offentlig samtidigt som rapporten presneteras.

I lönestrukturstatistiken, som finns på SCB:s webbplats, fördelat på kön, sektor och 429 yrkesgrupper.